ซ่อน
แสดง

ใครชอบทะเลบ้าง รู้จักสาขานี้หรือยัง!? นักวิทย์ที่ไม่ได้อยู่แต่ใน Lab เพราะต้องออกทะเลจริง! (แนะนำสาขาและการสอบ) []

วิว
         ใครบอกว่านักวิทยาศาสตร์ต้องขลุกอยู่แต่ในแล็ป ยังมีสาขานักวิทย์สายลุยที่ทำงานกับพื้นน้ำสีครามแสนกว้างใหญ่เพื่อค้นหาความหมายของโลกในทะเลอยู่ด้วยจ้า ใครชอบขาลุย ใครชอบทะเล และชอบวิทยาศาสตร์ พี่เกียรติมีคำแนะนำดี ๆ จากอาจารย์รุ่นพี่คณะวิทยาศาสตร์มาฝากค่ะ 


ใครชอบทะเลบ้าง รู้จักสาขานี้หรือยัง!? นักวิทย์ที่ไม่ได้อยู่แต่ใน Lab เพราะต้องออกทะเลจริง! (แนะนำสาขาและการสอบ)


                 ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล (อ.อุ้ย) เป็นรุ่นพี่จบจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไปศึกษาต่างประเทศจนได้รับปริญญาเอกด้าน Marine Science and Technology จาก Newcastle University ประเทศอังกฤษ
                ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และหากใครชอบวิชาชีววิทยาต้องเคยอ่านเคยเห็นหนังสือ Biology (หนังสือปลาหมึก) และ Essential Biology (หนังสือปู) หน้าตาแบบภาพด้านล่างนี้แน่นอน อ.อุ้ยเป็นคนเขียนเองจ้ะ บทความนี้จึงพิเศษสุด ๆ เพราะอ.อุ้ยได้มาแนะนำน้อง ๆ ชาวเด็กดีถึงการสอบและแนะนำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลค่ะ 

 
ใครชอบทะเลบ้าง รู้จักสาขานี้หรือยัง!? นักวิทย์ที่ไม่ได้อยู่แต่ใน Lab เพราะต้องออกทะเลจริง! (แนะนำสาขาและการสอบ)
หนังสือปลาหมึกและหนังสือปูที่อาจารย์อุ้ยเขียน

 
ใครชอบทะเลบ้าง รู้จักสาขานี้หรือยัง!? นักวิทย์ที่ไม่ได้อยู่แต่ใน Lab เพราะต้องออกทะเลจริง! (แนะนำสาขาและการสอบ)
 
> วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนเกี่ยวกับอะไร 


"เน้นศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือปรากฏการณ์ในทะเลที่สิ่งผลต่อระบบนิเวศและมนุษย์"


       เนื้อหาในภาคนี้แบ่งแขนงวิชาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ ชีววิทยาทางทะเล เรียนพวกสัตว์ในทะเล แพลงก์ตอน สาหร่ายต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของมันต่อระบบนิเวศ และยังมีเรียนเกี่ยวกับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคล้ายของ ม.เกษตรฯ ด้วย แต่ฝั่งจุฬาฯ จะเน้นในเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่า คือ เน้นไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น มันส่งผลยังไงกับสิ่งมีชีวิตในทะเล จะเน้นศึกษาที่ตัวทะเลมากกว่าด้านอาชีพทางประมง และอีกส่วน คือ สมุทรศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนเกี่ยวกับทะเลในแง่มุมต่าง ๆ เชื่อมโยงกับหลาย ๆ ศาสตร์ เช่น ถ้าชอบฟิสิกส์ก็สามารถเลือกเรียนสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ เรียนเรื่องการเกิดคลื่นในทะเล เรื่องแนวการกัดเซาะชายฝั่ง การคำนวณความสูงของคลื่น สมุทรศาสตร์เคมี การเกิดและการหมุนเวียนของสารต่าง ๆ ในทะเล สมุทรศาสตร์ธรณี การเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเล การเกิดสึนามิ เป็นต้น 
โดยแขนงเหล่านี้อยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางทะเลให้เลือกเรียนได้ 


ใครชอบทะเลบ้าง รู้จักสาขานี้หรือยัง!? นักวิทย์ที่ไม่ได้อยู่แต่ใน Lab เพราะต้องออกทะเลจริง! (แนะนำสาขาและการสอบ)


> ถ้าสนใจเรียนด้านนี้ ควรมีความถนัดหรือความชอบอย่างไร 

         ถ้าความถนัดในตัววิชาก็ควรชอบวิชาชีววิทยาหรือวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรชอบเรียนปฏิบัติ ชอบออกฟิลด์ เพราะต้องมีออกทะเล ไปดำน้ำศึกษาสัตว์ใต้ทะเลต่าง ๆ นิสิตจะได้ไปออกฟิลด์ที่สถานีวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ ของจุฬาฯ เช่น สถานีวิจัยที่เกาะสีชัง ของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ หรือสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา ที่จังหวัดชลบุรี มีโอกาสได้ไปศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทะเล ลงดำน้ำจริง สำรวจระบบนิเวศแบบต่าง ๆ ในทะเล เช่น ระบบนิเวศแนวปะการัง ระบบนิเวศป่าชายเลน

         นอกจากยังมีวิชาเทรนการใช้ชีวิตและการทำงานวิจัยบนเรือ (Shipboard Training) เป็นวิชาบังคับภาค จะไปอยู่บนเรือวิจัยหลายวัน เสมือนทำงานออกไปทำงานกลางทะเลจริง จะได้ใช้เครื่องมือปฏิบัติการบนเรือ เก็บตัวอย่างน้ำทะเล ฯลฯ นอกจากนี้สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจจะเรียนดำน้ำแบบ SCUBA ที่ภาควิชามีคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการดำน้ำและเปิดสอนเกี่ยวกับวิชาดำน้ำเบื้องต้น (SCUBA Diving Training) ด้วย สำหรับคนที่ชอบลุย ๆ น้อง ๆ จะได้ออกฟิลด์เกือบทุกภาคเรียนแน่นอน ไม่ว่าจะเรียนแขนงไหนก็ตาม 


ใครชอบทะเลบ้าง รู้จักสาขานี้หรือยัง!? นักวิทย์ที่ไม่ได้อยู่แต่ใน Lab เพราะต้องออกทะเลจริง! (แนะนำสาขาและการสอบ)
Image: facebook.com/MarineCampChulalongkornUniversity


> ถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเรียนได้ไหม
        ว่ายน้ำไม่เป็นก็เรียนได้ ในแง่อาชีพก็ยังทำงานเฉพาะบนเรือได้ 

 
ใครชอบทะเลบ้าง รู้จักสาขานี้หรือยัง!? นักวิทย์ที่ไม่ได้อยู่แต่ใน Lab เพราะต้องออกทะเลจริง! (แนะนำสาขาและการสอบ)
Image: facebook.com/MarineCampChulalongkornUniversity
 
> เรียนจบไปทำงานอะไรได้บ้าง

        สามารถทำงานได้หลากหลายองค์กรขึ้นอยู่กับแขนงวิชาที่เรียน เช่น แขนงชีววิทยาทางทะเล ก็สามารถทำงานกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งานราชการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล หรือฝั่งเอกชนก็บริษัทเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ หรือทำธุรกิจส่วนตัว เปิดฟาร์มกุ้งต่าง ๆ หรือเป็นครูชีววิทยา หรือถ้าเรียนฝั่งแขนงเคมี ก็ทำงานในบริษัทปิโตรเลียมต่าง ๆ ได้ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้กับบริษัทและโรงงานต่าง ๆ  เป็นต้น
 
ใครชอบทะเลบ้าง รู้จักสาขานี้หรือยัง!? นักวิทย์ที่ไม่ได้อยู่แต่ใน Lab เพราะต้องออกทะเลจริง! (แนะนำสาขาและการสอบ)
Image: marine.sc.chula.ac.th


         ทางคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนการการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและมีงานวิจัยต่าง ๆ โดยตลอด อย่างตอนนี้ผมกำลังทำงานวิจัยด้านการตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเวลาเครียด เช่น เวลาอุณหภูมิน้ำสูงขึ้นมีผลอย่างไรกับตัวสัตว์ หรือความเค็มเปลี่ยนไป สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ผลวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในแง่การเพาะพันธุ์เลี้ยงสัตว์ หรือดัชนีวัดผลของภาวะโลกร้อน เมื่อน้ำทะเลอุ่นขึ้นจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างไรได้ ซึ่งก็จะได้เป็นองค์ความรู้ที่นิสิตได้เรียนรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ไปด้วย > ฝากสำหรับน้อง ๆ ม.ปลายที่สนใจสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนี้ 
           
          ที่คณะมีค่ายแนะแนวชื่อว่า Marine Camp เป็นหนึ่งในค่ายเก่าแก่ที่สุดของจุฬาฯ ปกติจะจัดช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยมีกิจกรรมกันที่จุฬาฯ และออกไปดำน้ำที่ศูนย์วิจัยต่างจังหวัด เป็นค่ายที่เปิดให้มาเรียนรู้มาทำความรู้จักว่าสาขานี้จะได้เรียนอะไรบ้าง เป็นค่ายที่มีคุณค่าและสนุกมาก

            ใจความสุดท้ายที่ อ.อุ้ย ฝากไว้ คือ ให้น้อง ๆ ชาว Dek-D ค้นหาตนเองว่าอยากเรียนอะไร อยากทำอะไร เพื่อให้เรามีเป้าหมาย และจะได้วางแผนการเรียนการสอบของเรา ให้เดินตรงไปที่เป้าหมาย ซึ่งมันทำได้ง่ายกว่าการที่ไม่มีเป้าหมายอะไรเลยค่ะ
เกณฑ์การสมัครคณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ - คณิต
  • TCAS รอบ 1 และรอบ 2 คุณสมบัติเป็นไปตามที่ระเบียบการระบุ 
  • TCAS รอบ 3 ใช้คะแนน GAT/PAT 9 วิชาสามัญ โดยมีกำหนดเกรดเฉลี่ยที่รับ
ใครชอบทะเลบ้าง รู้จักสาขานี้หรือยัง!? นักวิทย์ที่ไม่ได้อยู่แต่ใน Lab เพราะต้องออกทะเลจริง! (แนะนำสาขาและการสอบ)
  • TCAS รอบ 4 ใช้คะแนน เกรดเฉลี่ย ONET และ GAT/PAT โดยมีค่าน้ำหนักคะแนน
ใครชอบทะเลบ้าง รู้จักสาขานี้หรือยัง!? นักวิทย์ที่ไม่ได้อยู่แต่ใน Lab เพราะต้องออกทะเลจริง! (แนะนำสาขาและการสอบ)
ซึ่งเกณฑ์การรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ต้องติดตามระเบียบการของปีที่ตนเองจะสมัครอย่างใกล้ชิดค่ะ             เอ้า! วางแผนออนาคตด่วนเลยจ้า และขอฝากวิทยาศาสตร์ทางทะเลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้อง ๆ ทุกคนด้วยนะคะ ทะเลกว้างใหญ่ยังมีปริศนาท้าทายให้เราออกค้นหาอีกมากมาย เรียนสนุกแน่นอนจ้า 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=kiat

พี่เกียรติ - ผู้เขียน

ถนัดแฝงตัวตามกระทู้เด็กดี มีความสนใจเป็นล้านเรื่องขึ้นอยู่กับดราม่าขณะนั้น

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ชีววิทยา #เก่งชีวะ #วิทยาศาสตร์ทางทะเล #Marine #ค้นหาตัวเอง ##TCAS

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป