/>
ซ่อน
แสดง

งานวิจัยเผย คนที่เติบโตใน "ครอบครัวใหญ่" มักมีสุขภาพจิตที่ดี ลดการก่ออาชญากรรมได้! []

วิว
         สวัสดีค่ะ หากพูดถึงปัญหาเด็กและเยาวชนไทยกระทำความผิดพบว่ามีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่เป็นโทษเกี่ยวกับยาเสพติด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถาบันครอบครัวสำคัญมากๆ ต่อการหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองดีของสังคม

งานวิจัยเผย คนที่เติบโตใน "ครอบครัวใหญ่" มักมีสุขภาพจิตที่ดี ลดการก่ออาชญากรรมได้!
 
         จากรายงานสถิติคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจทั่วประเทศพบว่า ลักษณะการอยู่อาศัยของเด็กมีผลต่อการกระทำความผิด ผู้กระทำผิดที่ครอบครัวแยกกันอยู่มีมากกว่าผู้กระทำผิดที่ครอบครัวอยู่ร่วมกันถึง 2 เท่า! เพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ มาหาคำตอบกันค่ะ

         เดิมทีสมาชิกในครอบครัวไทยมักจะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มีปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา และมอบความรักกันอย่างเต็มที่ แต่เมื่อเรื่องของสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น สมาชิกในครอบครัวที่เคยเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นต่างก็ต้องแยกตัวออกมาสร้างครอบครัวเดี่ยว รุ่นพ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาให้ลูกอย่างที่ควรจะเป็น ความผูกพันในครอบครัวจึงค่อยๆ เลือนหายไป แล้วเกิดเป็นความห่างเหินเข้ามาแทนที่  

         จากสถิติการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนไทยที่ถูกดำเนินคดีพบว่า สภาพภายในครอบครัวเป็นสาเหตุสำคัญที่มากำหนดพฤติกรรมและการกระทำความผิดของวัยรุ่น โดยช่วงอายุที่มีการกระทำผิดมากที่สุดอยู่ในกลุ่ม 13 - 18 ปี ในทางอาชญาวิทยาถือว่าเป็นช่วงอายุที่มีปัญหามากกว่ากลุ่มอื่นๆ เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ วัยรุ่นกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิดใจ และต้องการการเอาใจใส่จากครอบครัวอย่างมาก มีการสำรวจด้วยว่า "เยาวชนที่มีประสบการณ์เสพยาส่วนใหญ่มักมีสัมพันธภาพกับครอบครัวแบบห่างเหิน" ค่ะ

ตัวตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยก
         งานวิจัยของคุณพิมพ์ชนก กลิ่นสุทโธ ได้ศึกษาอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกแยกพบว่า มีลักษณะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน

         1. ด้านความเป็นตัวของตัวเอง บางครั้งจะขาดความไม่มั่นใจ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น
         2. ด้านการรู้จักตัวเอง ขาดความมั่นคง ไม่เข้าใจตัวเอง ไม่รู้ว่าชอบหรือถนัดสิ่งใด
         3. ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ ทุกครั้งที่โกรธมักจะแสดงอารมณ์ด้วยคำพูดและท่าทางที่ไม่เหมาะสม
         4. ด้านการตั้งเป้าหมายในชีวิต ขาดการวางแผนเป้าหมายในอาชีพและชีวิตในอนาคต
         5. ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล คบเพื่อนเฉพาะกลุ่ม ไม่ค่อยฟังความคิดเห็นผู้อื่น

         เยาวชนผู้ตกอยู่ในสถานการณ์ครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันอยู่ อาจมีความรู้สึกขาดความอบอุ่น โดดเดี่ยวคล้ายถูกทอดทิ้ง และนำไปสู่การเลือกทางเดินที่ผิดได้ หลายคนหลอมสร้างบุคลิกก้าวร้าว มองเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นปกติ และทำเรื่องเสี่ยงเพราะไม่มีครอบครัวที่เป็นต้นแบบที่ดีหรือเป็นที่พึ่งพิงในยามที่ต้องการคำปรึกษา

ครอบครัวใหญ่สร้างความสุขได้ยังไง?
         ผศ.ดร. พิมลพรรณ อิศรภักดี ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้จัดทำผลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ อายุ 15 - 65 ปี รวม 400 คน พบว่า “คนไทยส่วนใหญ่ต้องการอยู่อาศัยในบ้านที่ประกอบด้วยสมาชิกหลายรุ่น” โดยเฉพาะการอยู่อาศัยแบบครอบครัว 3 รุ่น มีปู่ย่าตายาย พ่อแม่ และลูก ที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพจิตที่ดีมากกว่าครอบครัวรูปแบบอื่นๆ มีความรักความผูกพัน ความรู้สึกอบอุ่นใจของสายสัมพันธ์ในครอบครัวที่ได้ดูแลและเป็นกำลังใจให้กันและกัน
         โดยข้อดีของการที่ได้เติบโตมาในครอบครัวใหญ่คือ เยาวชนจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น มีผู้รับฟังยามที่แบ่งปันเรื่องราวในแต่ละวัน และคอยให้คำปรึกษาในยามที่มีปัญหา โดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้น จำเป็นจะต้องเข้าใจธรรมชาติคนแต่ละช่วงวัย ทำกิจกรรมร่วมกันบ้าง มอบพื้นที่ส่วนตัวให้กันบ้าง จึงจะเป็นครอบครัวที่สร้างความสุขได้อย่างสมบูรณ์แบบ

         ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่คนในบ้านเดียวกัน ต้องใช้มือโอบอุ้มและประคับประคองขึ้นมาด้วยตนเอง บางคนอาจเลือกรูปแบบครอบครัวของตัวเองไม่ได้ แต่เราสามารถออกแบบและสร้างบ้านที่อบอุ่นของตัวเองได้ เพียงแค่ใส่ใจกันและกัน เมื่อนั้นครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่แท้จริงค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก
สัมมนา Intergeneration Family Living Room by MQDC
http://www.djop.go.th/images/djopimage/yaer2557.pdf
thesis.swu.ac.th/swuthesis/Gui_Cou_Psy/Pimchanok_K.pdf

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ครอบครัวใหญ่ #ครอบครัวขยาย #ครอบครัวเดี่ยว #ครอบครัว #ความสัมพันธ์ในครอบครัว #Intergeneration #Intergeneration

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?