/>

สาววายชิดซ้าย! วิจัยพิสูจน์แล้ววัยรุ่นชายรับพฤติกรรม “ชายรักชาย” ได้มากกว่าหญิง []

วิว
         สวัสดีค่ะ ยุคนี้ได้ชื่อว่าเป็นยุคที่สาววายเรืองอำนาจนะคะ สาวๆ บางคนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนชายแล้วก็ชอบจับจิ้น ทำไมอยู่ด้วยกันได้น่าเอ็นดูแบบนี้ ดูแล้วเหมือนผู้หญิงจะยอมรับพฤติกรรม “ชายรักชาย” ได้มากกว่าผู้ชายด้วยกันเอง แล้วที่ผ่านมาพอมีกระทู้ตั้งคำถามประมาณว่า “ผู้ชายควรบอกเพื่อนผู้ชายไหมว่าเราเป็นเกย์?” คำตอบมักไปในทางเดียวกันคือ “อย่าเลย เดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติด” 


 
         แต่ตอนนี้สถานการณ์พลิกผันแล้ว สังคมไทยเปิดกว้างให้เรียนรู้เรื่องเพศมากขึ้น วัยรุ่นเคารพในความหลากหลายทางเพศ และให้การยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกแสดงออกทางเพศในรูปแบบของตัวเองแล้ว งานวิจัยชิ้นหนึ่งนำเสนอให้เห็นปรากฏการณ์นี้ และก็ทำให้เราค้นพบว่าผู้ชายเองรับความเป็น “ชายรักร่วมเพศ” ได้ไม่แพ้ใครเหมือนกัน 

“ชายรักร่วมเพศ” คืออะไร?
         ความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศคือการที่ผู้หญิงหรือผู้ชายมีความรักและชอบพอทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกัน ถ้าต้องการเน้นไปถึงเพศชายก็กล่าวได้เลยว่า “รักร่วมเพศชาย (Male Homosexuality)” รักร่วมเพศในวัยรุ่นชายแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
         1. รักร่วมเพศเทียม ยังสับสนในความเป็นชายและไม่กล้าลองรักกับเพศตรงข้ามจนกลัวว่าจะกลายเป็นรักร่วมเพศ ความรู้สึกนี้จะอยู่ชั่วคราว และหายไปเมื่อมั่นใจในบทบาททางเพศของตนมากขึ้น
         2. รักร่วมเพศแท้ ยอมรับเอกลักษณ์และเปิดเผยทั้งพฤติกรรมและความรู้สึกว่าตนเป็นรักร่วมเพศ   
         ส่วนสาเหตุของการเป็นรักร่วมเพศไม่มีที่มาอย่างแน่นอนค่ะ อาจเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น พันธุกรรม ฮอร์โมนในร่างกาย สังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

ความรักแบบ “ชายรักชาย”
         เมื่อก่อนหลายคนมองว่าความรักแบบชายรักชายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากจนเรียกได้ว่าเป็น “ความรักกับความลับ” ยิ่งเกิดความรู้สึกแอบรักเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายเหมือนกันด้วย บางคนบอกว่าหน่วงมาก อยู่กับความรู้สึกแบบเดิมก็อึดอัด แต่จะให้บอกไปตรงๆ ก็กลัวผลลัพธ์ที่ตามมา กลัวเสียเพื่อน กลัวถูกตีตัวออกห่าง กลัวโดนรังเกียจ สุดท้ายบางความรู้สึกก็อาจต้องเก็บเป็นความลับในใจตลอดไป แต่คนรุ่นใหม่โชคดีขึ้นเยอะ เพราะสังคมเปิดกว้างมากขึ้นแล้วค่ะ 


 
         วิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ของคุณกาญจนา สุรวาจากุล” ได้เก็บข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถามวัยรุ่นจำนวน 300 คน จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน แบ่งเป็นชาย 150 คน และหญิง 150 คน เพื่อวิเคราะห์คะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ผลปรากฎว่าวัยรุ่นชายและหญิงมีคะแนนการตัดสินทางจริยธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีมุมมองต่อการตัดสินความถูกผิดของการกระทำที่แตกต่างกัน 

ชายรับพฤติกรรม “ชายรักร่วมเพศ” ได้มากกว่า!
         จากผลการวิจัยพบว่าวัยรุ่นชายมีมุมมองกว้างขึ้น ยอมรับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นตามระดับอายุ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานการปฏิบัติตัวของชายและหญิงในสังคมไทยมีความแตกต่างกัน ผู้หญิงจะได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างเข้มงวดในเรื่องการวางตัวและแสดงออกในที่สาธารณะมากกว่า ผู้หญิงบางส่วนยังยึดติดกับค่านิยมที่ว่าพฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นสิ่งต้องห้ามของสังคม ยิ่งมาจับมือถือแขน โอบกอด ป้อนอาหารกันในที่สาธารณะ ยิ่งถือเป็นเรื่องผิดและไม่เหมาะสม 

         ในขณะที่ผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลาง จะเริ่มมีเหตุผล มีความเข้าใจ และรู้จักยอมรับมุมมองของผู้อื่นมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เขาคำนึงถึงความยุติธรรม รับฟังเหตุผลในการกระทำของแต่ละคน และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่พบว่าผู้หญิงมีอติต่อคนรักเพศเดียวกันน้อยกว่าผู้ชาย และการสำรวจการยอมรับความหลากหลายทางเพศของคนปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกมากขึ้นทุกปี โดยไม่มีปัจจัยเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

มุ่งสู่ปี 2030 ทุกเพศเสมอภาค
         หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องส่วนบุคคล และไม่ใช่ความผิดปกติทางจิต ล่าสุดก็ได้กำหนดเป้าหมายของการยอมรับความหลากหลายทางเพศไว้ด้วยว่า ในปี ค.ศ. 2030 ทุกคนทั่วโลกจะก้าวไปสู่ความเท่าเทียม เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอกัน และจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานส์เจนเดอร์ เควียร์ อินเตอร์เซ็ก (LGBTQI) ทุกคนจะไม่ต้องต่อสู้กับความแตกต่างทางกายภาพและจิตใจอย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป


 
         บนโลกนี้มีความหลากหลายทางเพศมากมาย และทุกคนมีสิทธิ์กำหนดอัตลักษณ์ของตัวเองได้ว่า “เราคือใคร” โดยไม่มีกรอบของเพศมาเกี่ยวข้อง ความรักก็เช่นกัน ไม่ว่าใครก็อยากออกแบบความรักของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะรักร่วมเพศ รักต่างเพศ รักหลากหลายเพศ ทุกรูปแบบของความรักสวยงามเสมอ 

         และในวันที่ 26 ต.ค. ก็ได้มีการจัดกิจกรรม LGBT Pride Parade ที่กรุงไทเปด้วย ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถหยิบธงสีรุ้งมาร่วมเดินขบวนแสดงถึงความภาคภูมิใจของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้เลย น้องคนไหนไปเที่ยวไต้หวัน แล้วมีโอกาสได้ไปร่วมงานรวมตัวชาว LGBTQI ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ก็มาฝากภาพความประทับใจให้เพื่อนๆ ดูได้นะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ชายรักชาย #รักร่วมเพศ #ชายรักร่วมเพศ #วิจัย #การศึกษา #การศึกษา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?