/>

จุฬาฯ - ลาดกระบัง - มศว นำร่อง เรียนออนไลน์ รับมือ COVID-19 []

วิว

          ผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้หลายมหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนและเร่งทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย แต่ล่าสุด จุฬาฯ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดระบบเรียนออนไลน์  เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ยังได้เรียนตามปกติ แต่ป้องกันการอยู่รวมกันในสถานที่สาธารณะ


 

ส.ลาดกระบัง เปิดคลาสเรียนออนไลน์ทุกวิชาทันที
             สจล. ประกาศยุติการเรียนการสอนแบบปกติ พร้อมเปิดคลาสออนไลน์ทุกวิชาทันที อย่างช้าสุดภายใน 23 มีนาคม เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดย สจล.ได้ตั้งทีมไอทีให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกให้อาขารย์ผู้สอน โดยเลือกประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มการสอนที่เหมาะสม เช่น Facebook Broadcast, Microsoft Team, Google Classroom หรือ Moodle เป็นต้น นอกจากนี้ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ได้ออกประกาศมาตรการฯ อีกหลายข้อ ได้แก่
              - อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดสอบเอง โดยพิจารณาใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนตามที่เห็นสมควร
              - ไม่อนุมัติให้จัดและเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ สัมมนา และประชุมทางวิชาการทุกประเภทที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คนขึ้นไป ยกเว้นการจัดแบบออนไลน์เท่านั้น
              - ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลประวัติการเดินทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนด
              - ให้ส่วนงานวิชาการรายงานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 ทุกวัน


 

จุฬาฯ ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ไม่ปกติ
              มหาวิทยาลัยให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ กรณีมีผัญหาหรือขัดข้อง ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร
 

 

มศว งดการเรียนการสอน และ ปรับเป็นการสอนออนไลน์
              มศว งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ ที่ ประสานมิตร องครักษ์ จ.สระแก้ว และ จ.ตาก ระหว่างวันที่ 17-22 มี.ค. 63
              และให้ดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่มีการเข้าชั้นเรียน ตั้งแต่ 23 มี.ค. เป็นต้นไป สำหรับปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการฝึกงานให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน โดยให้คำนึงถึงมาตรการ ความปลอดภัยในระดับสูงสุด

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#การศึกษา #มหาวิทยาลัย #COVID-19 #งดการเรียนการสอน COVID-19 #จุฬาฯ covid #ลาดกระบัง covid #มศว covid #เรียนออนไลน์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป