/>

สาเหตุที่ ม็อบชอบมาชุมนุนที่ ถ.ราชดำเนิน []

วิว

ช่วงนี้ข่าวการบ้านการเมืองร้อนแรงระอุเลยนะครับ...อย่างบ้าน พี่ลาเต้ นี่เปิดข่าวดูพร้อมกันไม่ได้เลย..เพราะไม่งั้นต้องมีวาทะเดือดกันสักยก 2 ยก..อิอิ..แต่ก็เป็นธรรมดาของคนที่ใส่ใจในเหตุบ้านการเมือง ครับ..จะได้มีสีสันของประชาธิปไตย..

 

          แต่หากพูดถึงเรื่องของการเมือง ทำให้ พี่ลาเต้ นึกถึงถนนอยู่สายหนึ่งครับ ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอด...โดยเฉพาะมีม็อบครั้งไหน จะมีชื่อถนนี้อยู่ด้วยทุกทีไป...ซึ่งก็คงจะไม่ ราชดำริ หรือ ราชประสงค์ แต่เป็น ราชดำเนินนั้นเอง...วันนี้ พี่ลาเต้ ก็เลยมีประวัติของถนนสายนี้มาฝากกันครับ...จะน่าสนใจขนาดไหนนั้น ไป อัพเดท กันเลย..

 

ย้อนอดีต 30 ปีก่อน ของ ราชดำเนิน

 

หากเรานึกย้อนไปกว่าสามสิบปี ถนนที่บรรจุประชาชนได้มากที่สุดและทรงพลังที่สุดของกรุงเทพมหานคร เห็นจะหนีไม่พ้น ถนนราชดำเนิน... ถนนสายประวัติศาสตร์ ที่พลิกผันการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยมาหลากยุคหลายสมัย
         

จากอดีตกว่าร้อยปีที่ผ่านมา รอยทางเล็กๆในดงโสนที่แวดล้อมไปด้วยเรือกสวนไร่นาของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน กลับกลายเป็นเส้นทางสายประวัติศาสตร์ได้ก็เพราะในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
       
          เราคงต้องย้อนกลับไปในยุคแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าภายในอาณาบริเวณที่มีคลองรอบกรุงเป็นขอบเขตที่เริ่มคับแคบเสียแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายแนวคูเมืองออกไปชั้นหนึ่ง
       


          ก่อนหน้าที่คนไทยเราคุ้นชินกับการสัญจรด้วยทางน้ำมาแต่อดีต แต่เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศด้วยเพราะในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๔ นั้นพระองค์เริ่มเปิดประเทศรับการติดต่อกับชาติตะวันตก โดยเฉพาะหลังการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษในปี พ.ศ.๒๓๙๘
       
          ถนนสายแรกภายในกำแพงพระนครถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. ๒๔๐๔ เมื่อชาวต่างประเทศที่เข้ามาค้าขายในกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมากในเวลานั้น ได้เข้าชื่อกันขอให้สร้างถนนสายยาว ในการณ์นี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า...พวกยุโรปเข้ามาอยู่ในกรุงมากขึ้นทุกๆ ปี ด้วยประเทศบ้านเมืองเขามีถนนหนทางก็ราบรื่นสะอาดไปทุกบ้านทุกเมือง บ้านเมืองของเรามีแต่รกเรี้ยว หนทางก็เป็นตรอกเล็กซอกน้อยหนทางใหญ่ก็เปรอะเปื้อน ไม่เป็นที่เจริญตา ขายหน้าแก่ชาวนานาประเทศ...
       
          ดังนั้นพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนสายใหม่ขึ้นภายในกำแพงพระนคร พระราชทานนามว่า ถนนเจริญกรุง และถนนสายต่อมาที่โปรดเกล้าฯให้สร้างก็คือ ถนนบำรุงเมือง ถนนเฟื่องนคร และด้วยความนิยมในความทันสมัยของมหานครตะวันตก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะปลูกสร้างถนนลงบนแผ่นดิน เพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
       
          จากทางเดินในดงโสน ที่ราบเตียนด้วยการย่ำเดินของผู้คน มาถึงถนนเจริญกรุงที่รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในสร้างด้วยขนาดความกว้าง ๕ วา ๒ ศอก และมาถึงถนนราชดำเนินที่มีความกว้างถึง ๓ เส้น ๔ วา.....เชื่อมต่อกันถึงสามช่วง จากในกำแพงพระนครทอดยาวไปจนถึงนอกกำแพงพระนคร....

 

กำเนิด เกิดมา ถนนราชดำเนิน
       
          ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนราชดำเนิน จึงมีพระราชประสงค์ให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกถนนหลวงตัดไป แทนธรรมเนียมเดิมที่ไม่มีการจ่ายทดแทน
       
          ถนนราชดำเนินช่วงแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๔๒ คือ ถนนราชดำเนินนอก เมื่อใกล้เสร็จก็จัดสร้างถนนราชดำเนินกลางต่อมาในราวเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๔ ให้มีลักษณะเหมือนถนนราชดำเนินนอก จากนั้นจึงดำเนินการสร้างถนนราชดำเนินใน
       
          โดยสร้างขยายแนวถนนจักรวรรดิ วังหน้า เริ่มจากหน้าป้อมเผด็จดัสกร ซึ่งเป็นส่วนที่ถนนหน้าพระลานและถนนสนามไชยมาบรรจบกัน ผ่านริมสนามหลวงด้านตะวันออกไปบรรจบกับถนนราชดำเนินกลางที่สะพานผ่านพิภพลีลา แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๔๖
       
          ถนนราชดำเนินนั้นสร้างเชื่อมพระราชวัง คือ พระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิต รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานหินอ่อนแบบฝรั่งเศสอันงดงามวิจิตรข้ามคลองคูเมืองและเชื่อมรับกับถนนราชดำเนินที่สร้างขึ้นอยู่กว้างขวางโอ่อ่าในแต่ละช่วง

 

สะพานมัฆวาน ทำยอดนิยมที่ม็อบชอบมากๆ
       
          สะพานมัฆวานรังสรรค์นั้นสร้างข้ามคลองผดุงกรุงเกษม เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๓ โดยพระราชประสงค์จะให้เป็นสะพานอย่างดี สมด้วยถนนราชดำเนินซึ่งได้ตัดขึ้นใหม่อย่างกว้างขวาง งดงามกว่าถนนที่เคยมีมาแต่ก่อน....
       
          ผู้ออกแบบสะพานมัฆวานรังสรรค์ คือ มิสเตอร์คาร์โล อัลเลกรี ชาวอิตาเลี่ยน ที่เข้ามารับราชการอยู่ในกระทรวงโยธาธิการขณะนั้น ได้สร้างเสาหินอ่อนที่สี่มุมสะพานรองรับโคมไฟสำริดและผนังเชิงลาดสะพานซึ่งประดับด้วยกินอ่อน เช่นเดียวกัน
       
          กระนั้นการออกแบบตกแต่งในครั้งนั้นก็ยังผสมผสานความเป็นตะวันออกอยู่บ้างตรง กึ่งกลาง ราวสะพานด้านนอก มีแผ่นโลหะกลมหล่อเป็นรูปช้างเอราวัณสามเศียร ซึ่งเป็นเทพพาหนะของท้าวมัฆวาน
       
          ถนนราชดำเนินมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ.๒๔๘๐ เมื่อรัฐบาลจอมพอ ป. พิบูลสงคราม ออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างอาคารริมถนนราชดำเนินกลางทั้งสองฟากโดยกำหนดเขตลึกเข้าไปข้างละ ๔๐ เมตร เพื่อเปลี่ยนให้สองข้างทางนั้นกลายเป็นตึกสวยงามเช่นตะวันตก

 

สาเหตุที่ใช้ ถ.ราชดำเนิน เป็นที่ชุมชุม
       
          สิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นกลางถนนราชดำเนินอีกสิ่งหนึ่งก็คือ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่บริเวณสี่แยกถนนดินสอ เพื่อเชิดชูคุณค่าของประชาธิปไตยและเพื่อให้มีเครื่องเตือนใจให้คนไทยผดุงรักษาระบอบนี้ให้สถิตสถาพร อยุ่ตลอดกาล...
       
          คณะรัฐบาลของจอมพลปอ จึงลงมติให้สร้างอนุสาวรีย์นี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งมวล
       
          นับตั้งแต่นั้น ถนนราชดำเนินและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ก็กลายเป็นหมุดหมายของเหตุการณ์ต่างๆ ในบ้านเมืองเรา ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลอง งานรื่นเริง เรื่อยมาจนกระทั่งถนนแห่งการเรียกร้องความยุติธรรม ถนนแห่งการเรียกร้องประชาธิปไตย...

 

          อ๋อ อ๋อ อ๋อ เป็นอย่างนี้เอง...ไม่น่าหละ เวลามีเหตุการ์ณม็อบ หรือประท้วงทีไรมักจะมาปักหลักอยู่ที่ถนนสายนี้ทุกครั้งไป...เอาเป็นว่าเรื่องของประชาธิปไตยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ...แต่การใช้ประชาธิปไตยที่เหมาะสม และถูกต้องก็สำคัญกว่า ชาวโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เห็นด้วยไหมครับ...อิอิ...
 

พี่ลาเต้ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากผู้จัดการออนไลน์

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=latae

พี่ลาเต้ - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา เกาะติดทุกข่าวแทนน้องๆ ตัวถีบ ตัวดันให้ ม.6 สอบติด

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ราชดำเนิน #ถนน #ประวัติ #การเมือง #ม็อบ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?