จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18/01/2560
No.59762 พงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ (เก่ง)
No.59762 พงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ (เก่ง) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาโท

แนะนำเพิ่มเติม :
นักศึกษาทุนระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) No.59762 พงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ (เก่ง)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ