จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 21/02/2560
No.60004 ภาธินี จินดาเพ็ง (ส้ม)
No.60004 ภาธินี จินดาเพ็ง (ส้ม) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จาก NIDA

แนะนำเพิ่มเติม :
ชื่อ ส้ม นะคะ
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ NIDA No.60004 ภาธินี จินดาเพ็ง (ส้ม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ