จำนวนผู้เข้าชม 290 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28/02/2560
No.60052 ภูริดา ก๊กมาศ (ลูกปลา)
No.60052 ภูริดา ก๊กมาศ (ลูกปลา) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

แนะนำเพิ่มเติม :
- No.60052 ภูริดา ก๊กมาศ (ลูกปลา)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ