จำนวนผู้เข้าชม 406 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 02/03/2560
No.60079 เบญญาภา วงศ์วิวัฒนาการ (เบญ)
No.60079 เบญญาภา วงศ์วิวัฒนาการ (เบญ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : โรงเรียนสตรีวิทยา

แนะนำเพิ่มเติม :
พี่ชื่อเบญ จบจากโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(พสวท.)โรงเรียนสตรีวิทยา ได้เกรดเฉลี่ย 3.90
เคยมีประสบการ์ณในการสอน
สอบได้ทุนเพชรพระจอมเกล้า ปี2560 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนพระจอมเกล้าธนบุรี
สอบได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ ได้คะแนนTU-STAR วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน
สอบได้คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตอนม.4เข้าค่ายสอวน.ฟิสิกส์ค่าย 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้รับทุนเรียนดีจากบริษัทตรีเพชร อีซุซุเซลล์ จำกัด สำนักงานใหญ่
ได้รับทุนเรียนดีจากศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทยา
ได้รางวัลเหรียญเงินในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ได้รางวัลเหรียญทองแดงในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ(ระดับประเทศ)
ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการแข่งขันการนำเสนอโครงงานนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายภาคกลางตอนบน
ได้รับทุนในการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (YSC 2016) No.60079 เบญญาภา วงศ์วิวัฒนาการ (เบญ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ