จำนวนผู้เข้าชม 238 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 07/03/2560
No.60135 ปฤษฎี กันตธัช (จ๊อบ)
No.60135 ปฤษฎี กันตธัช (จ๊อบ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : NIDA ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์

แนะนำเพิ่มเติม :
รับสอนโปรแกรมสถิติ SPSS และสถิติพื้นฐานที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ได้แก่ Descriptive, correlation, t-test, ANOVA, Regression, Non-parametic, การทำตารางหรือกราฟแสดง No.60135 ปฤษฎี กันตธัช (จ๊อบ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ