จำนวนผู้เข้าชม 244 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28/03/2560
No.60268 ธนภัทร ชีวอารี (แฟรงค์)
No.60268 ธนภัทร ชีวอารี (แฟรงค์) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ศึกษาอยู่ชั้น : ม.6

แนะนำเพิ่มเติม :
-PAT1 232/300
-GAT  277.5/300
-สอบผ่านข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นปีล่าสุด
-1ใน5ผู้มีสิทธิรับทุนจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สูงสุด5อันดับแรกของคณะ)
-ผ่านข้อเขียนหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล
-ห้องคิงสายภาษา-คณิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาม.5และม.6  (เกรดเฉลี่ยรวม6เทอมติด1ใน10 ของสาย) No.60268 ธนภัทร ชีวอารี (แฟรงค์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ