จำนวนผู้เข้าชม 189 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10/04/2560
No.60346 สุพิชา อมรไพโรจน์ (ปุยนุ่น)
No.60346 สุพิชา อมรไพโรจน์ (ปุยนุ่น) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ขึ้นปี 1

แนะนำเพิ่มเติม :
สอนพื้นฐาน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เพิ่มเกรดที่โรงเรียน ตั้งแต่ ป.2 - ม.3
*มีประสบการสอน
สอบติด
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ (ยื่นภาษาจีน)
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์ เอก ภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ)
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาษาจีน No.60346 สุพิชา อมรไพโรจน์ (ปุยนุ่น)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ