จำนวนผู้เข้าชม 304 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15/05/2560
No.60539 เกษม กิตติโสภิตวงศ์ (บอส)
No.60539 เกษม กิตติโสภิตวงศ์ (บอส) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเพิ่มเติม :
นายเกษม  กิตติโสภิตวงศ์  (ครูบอส)
ปัจจุบัน ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร [เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญรางวัล] และ [สอบบรรจุได้เป็นที่ 1 ของครูภาษาไทยในทุกโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ในปี 2560]

วิชาที่สอน
- ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย  (O - NET , 9 วิชาสามัญ)
- ความถนัดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง และ เชื่อมโยงเข้าแพทย์ กสพท.)
-  ความถนัดทางวิชาชีพครู / วัดแววครู (PAT5)
- สอบบรรจุเข้าเป็นครูผู้ช่วยทุกสังกัด
- ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6)
- ภาษาไทยสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง (เตรียมอุดมศึกษา เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบ โยธินบูรณะ สามเสนวิทยาลัย  บดินทรเดชา ฯลฯ)
- ภาษาไทยสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
- ภาษาไทยสอบเข้าเตรียมวิศวะ (พระจอม)
- ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง (เทพศิรินทร์ สวนกุหลาบ บดินทร สามเสน ฯลฯ)
- ภาษาไทยสอบข้าราชการ(กพ.) สอบเข้าทำงาน
- ภาษาไทยเพิ่มเกรด และแข่งขันทุกระดับ

ประวัติการศึกษา
- เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญรางวัล) วิชาเอก ภาษาไทย - จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว
- สอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย ได้เป็นอันดับที่ 1 ของ กศจ. กรุงเทพมหานคร (รอบทั่วไป 1/2560)
- สอบเข้าศึกษาในวิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง และสังคมศึกษาขั้นสูงได้
- สอบเข้าศึกษาต่อที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ (คะแนน GAT 270 และ PAT5 218)
- สอบเข้าศึกษาต่อได้ในอันดับที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้องคิงวิทย์)
- สอบเข้า ม.1 ได้ที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

รางวัลที่เคยได้รับ
- เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญรางวัล) สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 วิชาเอก ภาษาไทย และ จิตวิทยาการปรึกษา และแนะแนว (Double major)
- นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนดีเด่น วิชาเอกจิตยวิทยาการปรึกษา และแนะแนว
- ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนิสิตเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ คำขวัญวันครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รางวัลชมเชย ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ
- รางวัลแข่งขันทักษะเชิงวิชาการด้านภาษาไทย เช่น โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ฯลฯ

ผลงานการสอน
- ติวเตอร์รับเชิญในวิชาภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดเชื่อมโยง ความถนัดทางวิชาชีพครู ในโรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ค่ายพี่จุฬาฯ พาน้องติว ค่ายถนนสีชมพูสู่รั่วมหาวิทยาลัย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย ของ อบจ. หนองคาย
- ติวเตอร์ในสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ เช่น สัมมากรวิทยา , ETC. สอบเข้าเตรียมวิศวะ ฯลฯ
- ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งกลุ่มและเดี่ยว เช่น แพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต อักษรศาสตร์ จุฬาฯ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ  IR มธ. วิศวะ เกษตร ฯลฯ
- ภาษาบาลีสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- PAT5 สอบเข้าครุศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาศาสตร์ ฯลฯ
- ภาษาไทยสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา

แนวการสอน
- เน้นเข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำเยอะ การวางแผนทางด้านการเรียน  ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อและส่วนตัว การตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย  การปรับความเข้าใจระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง
- เป็นกันเอง สนุกสนาน ไม่เครียด เข้าใจง่าย  ทุ่มเท ดูแลตั้งแต่เริ่มจนสำเร็จ

++ รับงานสอนทุกประเภทตั้งแต่เดี่ยว กลุ่ม ตามโรงเรียน สถาบันต่าง ๆ  หรือเขียนหนังสือเตรียมสอบและอื่น ๆ ++

ติดต่อ
LINE ID : kkbozzingz No.60539 เกษม กิตติโสภิตวงศ์ (บอส)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ