จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15/05/2560
No.60549 โกมินทร์ บุญชู (ครูดล)
No.60549 โกมินทร์ บุญชู (ครูดล) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีคิดที่หลากหลายและเข้าใจง่าย ใจดี ร่าเริง สนุกสนาน เพื่อให้การเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความสุขและและสามารถทำข้อสอบได้ No.60549 โกมินทร์ บุญชู (ครูดล)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ