จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24/05/2560
No.60601 Kantaphon Klinjui (Zen)
No.60601 Kantaphon Klinjui (Zen) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : asin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
ศึกษาอยู่ชั้น : ป.โท

แนะนำเพิ่มเติม :
จบการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาฯ
นักเรียนทุน ธนาคารกสิกรไทย กำลังศึกษา MBA ที่ ศศินทร์
เน้นสอนภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 สามารถสอนตั้งแต่การปูพื้นฐานคำศัพท์และแกรมม่า

สอนเป็นกลุ่ม2-3คน No.60601 Kantaphon Klinjui (Zen)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ