จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24/05/2560
No.60611 สุวีร์ บูรณเทพ (เหมือง)
No.60611 สุวีร์ บูรณเทพ (เหมือง) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปีที่ 1

แนะนำเพิ่มเติม :
เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาพระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หลายรางวัล จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สอนสนุกเป็นกันเอง No.60611 สุวีร์ บูรณเทพ (เหมือง)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ