จำนวนผู้เข้าชม 176 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 06/06/2560
No.60775 วรรณกานต์ ขอนวงค์ (ยิมมี่)
No.60775 วรรณกานต์ ขอนวงค์ (ยิมมี่) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาตรี ปี 5

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีค่ะ ชื่อครูยิ้ม ปัจจุบันเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นคนใจดี รักเด็ก มีความรับผิดชอบ สอนเข้าใจง่าย มีความรู้เรื่องแกรมม่าดี และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ มีสื่อการสอนและหนังสือภาษาอังกฤษ ถนัดวิชาภาษาอังกฤษแต่สามารถสอนวิชาอื่นๆ ได้ เพราะเรียนสาขาการประถมศึกษามา ครูประถมศึกษาจะได้เรียนวิธีการสอนของทุกวิชาและจิตวิทยาการสอน รวมถึงเทคนิครูปแบบการสอน กิจกรรม เพลง เกม ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน มีความสุข รักที่อยากจะเรียนและเกิดความพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆ อย่างเต็มประสิทธิภาพ (: No.60775 วรรณกานต์ ขอนวงค์ (ยิมมี่)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ