จำนวนผู้เข้าชม 820 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 20/06/2560
No.60929 ชวิน นิพพิทาวาสิน (เก้า)
No.60929 ชวิน นิพพิทาวาสิน (เก้า) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : แพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ปีที่ 4

แนะนำเพิ่มเติม :
สถาบันการศึกษา :
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3         ร.ร. มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6         ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ( ห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 )
- ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 ( MDCU69 )
ผลงานที่สำคัญ
PAT 1 ครั้งที่ 1/ 2556 รอบเดือนตุลาคม 2555 ได้ 211/300 คะแนน
คะแนนเลข กสพท. 96 / 100 คะแนน
สอบผ่านรอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ศูนย์ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2554
9) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบผ่านเข้าค่าย 2 สอวน. ศูนย์ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2554 ได้อันดับที่ 24 คะแนนรวม 74.7/100 (สละสิทธิ์การเข้าค่าย 2)
ข้อมูลการศึกษา
1) ปี 2552 ได้รับรางวัล “ เยาวชนยอดเยี่ยม ” คะแนนรวมสูงสุดในการสอบของค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนของ SCG Sci-camp รุ่นที่ 20 จัด ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทุนการศึกษาอีก 5000 บาท
2) ปี 2553 สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 22 ได้อันดับที่ 4 ของประเทศ และ อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ จัดสอบโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
3) ปี 2553 สอบเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยมได้ และ สอบติด โครงการ“พัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ” (Gifted Math) ปีการศึกษา 2553
4) ปี 2553 สอบโควตาจังหวัดเชียงใหม่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงสายวิทย์-คณิต
5) ปี 2553 ได้รางวัลเหรียญเงิน จากการสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมต้น ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2553 (สละสิทธิ์การสอบรอบต่อไปเนื่องจากต้องเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ)
6) ปี 2553 สอบติดห้องนักเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพพิเศษทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 ( Gifted Science , GS8) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
7) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบผ่านรอบคัดเลือกรอบที่ 1 ของการรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 (5th IESO)
8) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบผ่านรอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ศูนย์ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2554
9) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบผ่านเข้าค่าย 2 สอวน. ศูนย์ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2554 ได้อันดับที่ 24 คะแนนรวม 74.7/100 (สละสิทธิ์การเข้าค่าย 2)
10) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยา “จุฬาฯ วิชาการ 2554” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในงานจุฬาฯวิชาการประจำปี 2554
11) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ PRE-ADMISSION สายวิทย์-ทั่วไป(เฉพาะม.6) คะแนนรวม 2 วัน ได้อันดับที่ 8 ของประเทศ อันดับที่ 4 ของ กทม. จัดโดย บริษัทบัณฑิตแนะแนว จำกัด
12) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ PRE-ADMISSION สายวิทย์-ทั่วไป(เฉพาะม.6) คะแนนPAT 1 ได้อันดับที่ 1 เขตปทุมวัน อันดับที่ 2 ของกทม. อันดับที่ 5 ของประเทศ จัดโดย บริษัทบัณฑิตแนะแนว จำกัด
13) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ PRE-ADMISSION สายวิทย์-ทั่วไป(เฉพาะม.6) คะแนนสังคมศึกษา O-NET ได้อันดับที่ 1 ของเขตปทุมวัน ได้อันดับที่ 1 ของกทม. ได้อันดับที่ 2 ของประเทศ จัดโดย บริษัทบัณฑิตแนะแนว จำกัด
14) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ PRE-ADMISSION สายวิทย์-ทั่วไป(เฉพาะม.6) คะแนนวิทยาศาสตร์ O-NET ได้อันดับที่ 2 เขตปทุมวัน ได้อันดับที่ 4 ของกทม. ได้อันดับที่ 5 ของประเทศ จัดโดย บริษัทบัณฑิตแนะแนว จำกัด
15) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสอบ PAT 1 ครั้งที่ 1/ 2556 รอบเดือนตุลาคม 2555 ได้ 211/300 คะแนน
16) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสอบ PAT 3 ครั้งที่ 1/ 2556 รอบเดือนตุลาคม 2555 ได้ 228/300 คะแนน เพิ่มเติม # ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือก และเชิญเข้าร่วมเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม Science Idea Contest ในงาน “Tsukuba Science Edge 2013 ณ Convention Hall At EPOCHAL TSUKUBA International congress Center เมือง ทสึคุบะ (Tsukuba) จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
17) นิสิตแพทย์ปีที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ ๓ (ด้านภาษาอังกฤษ) ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures : ES-ILC)
18) นิสิตแพทย์ปีที่1 ได้รับทุนการศึกษาและได้เกียรติคุณประกาศจาก AEON 1% CLUB (เป็นหนึ่งในห้าคนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุน ) เข้าร่วม "Asia Eco-leaders Program University Course” ที่ ประเทศ อินโดนีเซีย [ Jakarta - Surabaya - Bali ] ระหว่างวันที่ November 24 - December 1 , 2013 19) นิสิตแพทย์ปีที่ 1 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการ EAMSC : East Asian Medical Students Conference is the EAMSC 2014 to be held in Seoul, Korea from January 12-16, 2014. 20) นิสิตแพทย์ปีที่ 1 ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็น GM (Group Moderator)จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการ AMSC ( Asia Medical Students Conference) 2014 in Thailand


เกี่ยวกับการสอน :  ด้วยประสบการณ์ติวเลขถึง 3 ปี ผมมีเอกสารที่ตนเขียนขึ้นเอง คัดโจทย์ที่ออกสอบ โจทย์สวยๆ ที่น้องตามหา ซึ่งเป็นชีทที่ผมทำขึ้นมาตอนที่ผมอ่านสอบเข้าแพทย์สมัยอยู่เตรียมอุดม เอกสารเหล่านี้ และ การสอนแบบ Personal trainer ให้กับน้อง  มีการวางแผนการเรียน การแนะแนว สามารถทำให้น้องไม่หลงทาง เรียนถูกวิธี ตรงจุด ไม่เสียเวลามาเริ่มต้น ทบทวนเลขใหม่ตั้งแต่ 0 ซึ่งเหนื่อยและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ หรือต้องไปนั่ง take course เรียนเลขใหม่ตั้งแต่แรก ซึ่งต้องใช้เวลามาก การสอนของผม สอนเข้าใจง่าย มีการแต่งโจทย์สดๆ ให้ทำ จะทำให้น้องเข้าใจเนื้อหา และ ประสบความสำเร็จในทุกสนามสอบ  ปล.  ใน class จะไม่มีการถ่ายเอกสารจากคู่มือให้น้องมานั่งๆ ทำกลับบ้าน (อันนี้ผมให้น้องซื้อคู่มือแล้วเรียนเองที่บ้านดีกว่าครับ) แต่สิ่งที่ผมจะสอน คือ ติวสอบเข้มแบบพี่สอนน้องด้วยเอกสารที่ผมเขียนเอง หาซื้อไม่ได้ และใช้ได้จริงกับรุ่นน้องมากกว่า 10 รุ่นที่ผ่านมาในการสอนเลขของผม ที่สำคัญ ขึ้นกับความตั้งใจของน้องๆ ด้วยนะครับ ถ้าน้องกลับไปทบทวน และ ตั้งใจเรียน สิ่งที่น้องตั้งเป้าไว้ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ  

สถานที่สอน :พี่รับงานสอนตามบ้าน หรือ ร้านกาแฟในจังหวัดจันทบุรีนะครับ หรือถ้าสะดวกเป็นแถว โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ก็จะยินดีมากๆเลยครับ No.60929 ชวิน นิพพิทาวาสิน (เก้า)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ