จำนวนผู้เข้าชม 327 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28/02/2561
No.61107 สุพรรณี เรืองสงค์ (ครูพี่แป้ง)
No.61107 สุพรรณี เรืองสงค์ (ครูพี่แป้ง) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีค่ะ ชื่อแป้งนะคะ :))

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.69 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยสะสม 3.96

สอนสนุก เป็นกันเอง เฮฮา เน้นสรุปเนื้อหาให้เข้าใจง่าย มีโจทย์ให้ทำหลากหลาย

**มีประสบการณ์สอน**

แล้วเจอกันนะคะ ^^ No.61107 สุพรรณี เรืองสงค์ (ครูพี่แป้ง)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ