จำนวนผู้เข้าชม 534 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 26/07/2560
No.61243 นันทกฤตย์ ใหม่รุ่งโรจน์ (หนึ่ง)
No.61243 นันทกฤตย์ ใหม่รุ่งโรจน์ (หนึ่ง) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แนะนำเพิ่มเติม :
การศึกษา
- ปริญญาโท
  วิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี
  วิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- รางวัลดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สอวน.

ประสบการณ์
- คณิตศาสตร์ ม.ต้น/ปลาย
- ฟิสิกส์ ม.ปลาย
- เน้นสอนให้เข้าใจพื้นฐานจนกระทั่งการประยุกต์ รวมทั้งฝึกทำโจทย์ แบบฝึกหัด


- ข้อมูลเพิ่มเติม
Line ID: nantakit No.61243 นันทกฤตย์ ใหม่รุ่งโรจน์ (หนึ่ง)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ