จำนวนผู้เข้าชม 596 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15/08/2560
No.61405 ปณต โกเสนตอ (โน้ต)
No.61405 ปณต โกเสนตอ (โน้ต) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : สถาบันเทคโนโนยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

แนะนำเพิ่มเติม :
ประสบการณ์ สอนเพื่อทำเกรดในห้องเรียนให้ดี ติวเข้มเพื่อปรับพื้นฐานวิชาให้เข้าใจบทเรียนอย่างเชื่อมโยง เทคนิคการอ่านหนังสือให้เข้าใจ ติวข้อสอบโดยเน้นการนำไปประยุคต์ใช้อย่างมีหลักการ No.61405 ปณต โกเสนตอ (โน้ต)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ