จำนวนผู้เข้าชม 643 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 22/08/2560
No.61448 สรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์ (เก้ว)
No.61448 สรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์ (เก้ว) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ป.โท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีครับน้องๆ พี่ชื่อเก้วนะครับ
ประวัติการศึกษา
- ศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แต่เอนทรานซ์ใหม่ เนื่องจากสนใจด้านธุรกิจ เศรษฐกิจมากกว่าและ Lifestyle ของวิศวกรไม่ค่อยเหมาะกับพี่หน่ะครับ)
- จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- จบการศึกษาปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พี่ก็เริ่มติวให้น้องๆ ตั้งแต่เรียนวิศวกรรมเคมี ที่จุฬาฯ นะครับ มีประสบการณ์สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น (Mathematics) แคลคูลัส (Calculus) สถิติ (Principle of Statistics) ฟิสิกส์ (Physics) เคมี (Chemistry)  ชีววิทยา (Biology) มากว่า 10 ปี มีน้องที่ติวกับพี่ สอบติดแพทย์ ทันตแพทย์ วิศวะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ และสาขาที่ตั้งใจไว้มากมาย ทั้งสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไทยหรืออินเตอร์ สองภาษา (Bilingual)
ด้วยสไตล์การสอนที่เป็นกันเอง ไม่ดุ เอาใจใส่น้องๆ เต็มที่ สอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน ทำโจทย์พื้นฐานไปจนถึงโจทย์ระคนอย่างยาก ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ข้อสอบแข่งขันในประเทศหรือนอกประเทศ สอบเข้าทุกระดับชั้น ทุกสถาบัน สอบชิงทุนต่างๆ
- สอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและยกตัวอย่างประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
- สอนด้วยความรู้ที่เข้มข้นลึกซึ้ง สามารถบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้
สนใจติดต่อได้ที่ Line ID: sorjong หรือโทรศัพท์ 0875982828
** มีปัญหาการเรียนปรึกษาได้นะครับ
ส่วนน้องๆ นิสิต นักศึกษา พี่รับติววิชาอื่นๆ ด้วย ดังนี้ครับ
ด้านการเงิน: การเงินธุรกิจ (Business Finance), การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
ด้านเศรษฐศาตร์: คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
ด้านสถิติ: หลักสถิติพื้นฐาน (Principle of Statistics), ; วิธีการทางสถิติ (Statistical Methods) และการวิจัยดำเนินการ (Operation Research) No.61448 สรศักดิ์ จงสมบัติไพบูลย์ (เก้ว)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ