จำนวนผู้เข้าชม 550 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 08/01/2561
No.61452 พีรณัฐฐ์ จิรวงศ์กำจร (ณัฐ)
No.61452 พีรณัฐฐ์ จิรวงศ์กำจร (ณัฐ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : เศรษฐศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
ณัฐ เศรษฐศาสตร์ มธ. (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท)
รับ สอน พิเศษ ติวเตอร์ วิชา เศรษฐมิติ สถิติ และเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมไปถึงการใช้โปรแกรม Stata Eview SPSS ในการประมวลผลและอ่านค่าที่ได้ประกอบการทำรายงานและวิจัย

หัวข้อในการสอน
Basic Econometrics
- CLRM / Multiple Regression
- Hypothesis Testing ang Dummy Variables
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น Heteroskedasticity / Autocorrelation และอื่นๆ
- Simulataneous Equations
- Nonlinear Estimation

Microeconometrics
- เกี่ยวกับรูปแบบโมเดลการใช้งานข้อมูล Micro data
- Binary Regression: Probit / Logit
- Multinomial / Multivariate Model
- Censored / Truncated Model
- Panel data (Basic)
- Dynamic Panel
- Binary panel model

Macroeconometrics
- พื้นฐานการรันข้อมูล Time series
- Unit root test / Nonstationary process
- ARIMA model & Forecasting
- Nonlinear time series / ARCH & GARCH
- multivariate model / VARs & VECM & cointegration No.61452 พีรณัฐฐ์ จิรวงศ์กำจร (ณัฐ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ