จำนวนผู้เข้าชม 538 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24/10/2560
No.61807 ชญานิศ เอี่ยมระหงษ์ (พลอย)
No.61807 ชญานิศ เอี่ยมระหงษ์ (พลอย) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แนะนำเพิ่มเติม :
ชื่อชญานิศ เอี่ยมระหงษ์ ชื่อเล่นพลอย
จบการศึกษามาจากสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เคยฝึกงานที่ NBT และเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ No.61807 ชญานิศ เอี่ยมระหงษ์ (พลอย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ