จำนวนผู้เข้าชม 515 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 31/10/2560
No.61829 รัตนพร ปาทะรัตน์ (อ้อ)
No.61829 รัตนพร ปาทะรัตน์ (อ้อ) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาโท

แนะนำเพิ่มเติม :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาการแสดงดนตรี
(เอกไวโอลิน) คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกรดเฉลี่ย 3.63
- เกรดเฉลี่ยนวิชาทฤษฎีดนตรี (Music theory 1-4) 4.00
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท แขนงการประพันธ์และเทคโนโลยีดนตรี สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ส่งนักเรียนสอบทฤฎีดนตรี ABRSM ผ่าน grade 5 และไวโอลินผ่านเกรด 1, 2 (merit), 3 (merit), 4, 5 (distinction), 6 (distinction)
- สามารถสอนการเรียบเรียงเสียงประสานและการประพันธ์เบื้องต้นได้ หรือหากนักเรียนต้องการให้สอนเรื่องใดเพิ่มเติมสามารถตกลงกันได้
- สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ No.61829 รัตนพร ปาทะรัตน์ (อ้อ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ