จำนวนผู้เข้าชม 317 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 26/12/2560
No.62095 อริยพล ชมภูนุช (เรียว)
No.62095 อริยพล ชมภูนุช (เรียว) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง/คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น
ศึกษาอยู่ชั้น : 1

แนะนำเพิ่มเติม :
ตอนนี้กำลังเรียน ปริญญาตรี ใบที่สอง สาขาภาษาญี่ปุ่น
สอนภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น,คอมพิวเตอร์
เน้นความเข้าใจ มากกว่าท่องจำเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สามารถสนทนาในชีวิตจริงได้ อย่างคล่องตัว เสมือนเจ้าของภาษา ประสบการณ์ สอนสนทนาภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุ่น ทั้งระดับมัธยม และ มหาวิทยาลัย รวมทั้ง คนทำงานที่ต้องใช้ภาษาด้วย
ภาษาอังกฤษ ใช้ English Grammar in Use (Cambridge)หรือตามความเหมาะสมในคอร์สที่เรียน
ภาษาญี่ปุ่น ใช้ みんなの日本語 1-4(สสท)หรือตามความเหมาะสมในคอร์สที่เรียน No.62095 อริยพล ชมภูนุช (เรียว)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ