จำนวนผู้เข้าชม 633 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 26/12/2560
No.62110 ประกายวรรณ สุริยนต์ (กิ๊ฟ)
No.62110 ประกายวรรณ สุริยนต์ (กิ๊ฟ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ป.ตรี วิทยาศาสตร์เคมี ป.โทศึกษาศาสตร์เอกการสอนเคมี ทุนสควค.

แนะนำเพิ่มเติม :
นางสาวประกายวรรณ สุริยนต์
จบการศึกษาป.ตรี สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และป.โท สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นักเรียนทุน สควค.)
มีประสบการณ์สอนวิชาเคมีจาก รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการสอนพิเศษหลายระดับชั้น
ประถมศึกษาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาตอนต้นวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
มัธยมปลายวิชา เคมี No.62110 ประกายวรรณ สุริยนต์ (กิ๊ฟ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ