จำนวนผู้เข้าชม 97 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 16/01/2561
No.62218 นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล (จอย)
No.62218 นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล (จอย) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : M.Sc.Food Technology-Quality Assurance, University of Reading

แนะนำเพิ่มเติม :
จบระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนสตรีวิทยา              จบระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา จุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี               ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาในสถาบันในประเทศ (ทุน ก.พ.) ประจำปีการศึกษา 2555 โดยได้รับทุนตั้งแต่เรียนปี 4 ในระดับปริญญาตรี และได้รับทุนในระดับปริญญาโท ที่ประเทศสหราชอาณาจักร No.62218 นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล (จอย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ