จำนวนผู้เข้าชม 482 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 31/01/2561
No.62296 อัฐพร สิริลักษณารมย์ (มัดหมี่)
No.62296 อัฐพร สิริลักษณารมย์ (มัดหมี่) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : พาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 1

แนะนำเพิ่มเติม :
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 77
CU-TEP 93
GAT 275/300
ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ 85/100
ภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 92/100
(คะเเนนอันดับสามของประเทศ)
มีประสบการณ์สอน No.62296 อัฐพร สิริลักษณารมย์ (มัดหมี่)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ