จำนวนผู้เข้าชม 250 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 01/02/2561
No.62305 รัฐณัฐ หังสพฤกษ์ (ณัฐ)
No.62305 รัฐณัฐ หังสพฤกษ์ (ณัฐ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำเพิ่มเติม :
-จบการศึกษา เกียรตินิยมอันดับสอง นิติศาสตรบัณฑิต
-เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 68
-กำลังศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย No.62305 รัฐณัฐ หังสพฤกษ์ (ณัฐ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ