จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 01/02/2561
No.62306 แพรวพรรณ ปาลานุสรณ์ (แพรว)
No.62306 แพรวพรรณ ปาลานุสรณ์ (แพรว) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
-จบการศึกษา เกียรตินิยมอันดับสอง นิติศาสตรบัณฑิต
-เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 68
-กำลังศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายภาษีอากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย No.62306 แพรวพรรณ ปาลานุสรณ์ (แพรว)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ