จำนวนผู้เข้าชม 306 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 02/03/2561
No.62482 ศักดิธช แซ่หลี่ (โต)
No.62482 ศักดิธช แซ่หลี่ (โต) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เอกการสอนภาษาจีน

แนะนำเพิ่มเติม :
เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เรียนจบการสอนภาษาจีนโดยตรง
สอนตั้งแต่พื้นฐาน-ความรู้ระดับhsk 5
รับสอนการบ้าน
สอนตามเนื้อหาที่ผู้เรียนอยากเรียน
รับสอนทุกวัย
(ใช้ภาษาจีนในการสอน) No.62482 ศักดิธช แซ่หลี่ (โต)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ