จำนวนผู้เข้าชม 404 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 06/03/2561
No.62516 ศรีรัตน์ รอดรณงค์ (แอ๊นท์)
No.62516 ศรีรัตน์ รอดรณงค์ (แอ๊นท์) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
รับสอนพิเศษวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล และประถมศึกษา
ค่าเรียน 250 บาท/ชม.
สามารถสอบถามรายละเอียดได้
สอนโดย นางสาวศรีรัตน์ รอดณรงค์
- ปริญญาตรี สาขาเคมีการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท ภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย No.62516 ศรีรัตน์ รอดรณงค์ (แอ๊นท์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ