จำนวนผู้เข้าชม 567 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 09/09/2563
No.62533 ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ (ดุจตะวัน)
No.62533 ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ (ดุจตะวัน) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ปริญญาโท Master1 de Tourisme, l'Université Lyon Lumière. France

แนะนำเพิ่มเติม :
รับสอนภาษาฝรั่งเศส ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม ตั้งแต่การออกเสียงขั้นพื้นฐานจนถึงการสอบ
- จบ ปริญญาตรี คณะโบราณคดี (เอกภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัย Lyon Lumière ประเทศฝรั่งเศส (Master1 de Tourisme, l'Université Lyon lumière)
- ปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย
- DELF ระดับ B2 No.62533 ดุจตะวัน กันไทยราษฎร์ (ดุจตะวัน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ