จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 27/03/2561
No.62611 ชนาธิป จันทร์สอง (แฟ้ม)
No.62611 ชนาธิป จันทร์สอง (แฟ้ม) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาโท

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีครับ ชื่อแฟ้ม นะครับ จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มีประสบการณ์ฝึกสอนในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ ใน กทม. ในวิชาชีววิทยา ม.4 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษาครับ No.62611 ชนาธิป จันทร์สอง (แฟ้ม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ