จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 30/03/2561
No.62640 ปพิชญา พิบูลวิทิตธำรง (ครูจอย)
No.62640 ปพิชญา พิบูลวิทิตธำรง (ครูจอย) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : เกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
จบ ป.ตรี ชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ป.โท คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนของรัฐบาล มากกว่า 1 ปี
เน้นเสริมสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมเพื่อเลื่อนชั้น ฝึกทำข้อสอบ และเตรียมตัวสำหรับ O-NET ม.3
ปัจจุบันเป็นครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันเวลาการเรียน ตามที่นัดหมายตกลง โดยช่วงปิดเทอม เรียนไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์ ช่วงเปิดเทอม รับเฉพาะวันเสาร์ No.62640 ปพิชญา พิบูลวิทิตธำรง (ครูจอย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ