จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 02/04/2561
No.62645 อินทร เชิดชูธรรม (บาสท์)
No.62645 อินทร เชิดชูธรรม (บาสท์) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเพิ่มเติม :
ประวัติ:
- ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษา ตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 3.97)

- เกียรติคุณประกาศในการแข่งขันฟิสิกส์ระดับชาติ (สอวน.) ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก และได้รับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พ.ศ. 2552)

- ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์รายการ Saint Gabriel’s Academic Tournament (SGAT) ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (พ.ศ. 2553)

- ผลการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 สำหรับเลือกภาควิชา ได้อันดับที่ 40 (GPAX 3.59) (พ.ศ. 2553)

- ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการสอบ กสพท. (พ.ศ. 2553)

- ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แบบทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีรับตรง (พ.ศ. 2553)

- ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันกวดวิชา Micro Group Academic Centre ที่ U- Center จุฬาฯ

ติดต่อ:
Line: iintorn
Skype: intorn.c No.62645 อินทร เชิดชูธรรม (บาสท์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ