จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 02/04/2561
No.62651 ศุภกิจ แซ่เจียม (นิว)
No.62651 ศุภกิจ แซ่เจียม (นิว) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร / สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / คณะวิทยาศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
รับสอนพิเศษน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษา
เคยเป็นครูสอนโรงเรียนชั้นประถม เอกชน กรุงเทพ
รายวิชาที่สอนได้แก่ วิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3 และคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

นอกจากนี้ สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ชั้น ป.1-ป.2 และติวสอบคณิตศาสตร์ o-net ชั้น ป. 6 ของโรงเรียน

ผู้สอนจบการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาควิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกรดเฉลี่ย 4.00

และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาควิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ย 3.09

ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา:
วอลเลย์บอล และแบดมินตัน
(กรณีสนใจทางด้านกีฬาสามารถสอนได้) No.62651 ศุภกิจ แซ่เจียม (นิว)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ