จำนวนผู้เข้าชม 561 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 03/04/2561
No.62666 ณัฎฐากานต์ ทองขาว (ไตเติ้ล)
No.62666 ณัฎฐากานต์ ทองขาว (ไตเติ้ล) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและควบคุม
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี4

แนะนำเพิ่มเติม :
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลังและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(มีความรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรม PLC)
เป็นคนใจเย็น ใจดี ถ้าน้องคนไหนไม่เข้าใจ ยินดีอธิบายซ้ำได้ :) No.62666 ณัฎฐากานต์ ทองขาว (ไตเติ้ล)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ