จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 20/04/2561
No.62767 นฤภร กรุงไกรเพชร (เชีย)
No.62767 นฤภร กรุงไกรเพชร (เชีย) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : แพทยศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี1

แนะนำเพิ่มเติม :
-ศิษย์เก่าโครงการกิฟต์วิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎฯ
-สอบผ่านข้อเขียน cpird คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559
-เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ICASE ณ เมืองวิสาขปัตนัม ประเทศอินเดีย
-รางวัล high distinction การสอบเคมีออสเตรเลีย ปี 57 และ ปี 59
-รางวัลชมเชย การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎวิชาพระพุทธศาสนาระดับม.ปลาย ปี 57-58
-โล่รางวัลคะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย ม.4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
-คะแนนลำดับ 1 ของจังหวัดชลบุรี การทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษาระดับ ม.3 โดยบริษัทเสริมปัญญา
-เหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปีการศึกษา 2556
-คะแนนผ่านเกณฑ์ การแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ระดับม.ต้น No.62767 นฤภร กรุงไกรเพชร (เชีย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ