จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/04/2561
No.62785 สุรัตนาพร ศักดิ์อุดมทรัพย์ (กิ๊ฟ)
No.62785 สุรัตนาพร ศักดิ์อุดมทรัพย์ (กิ๊ฟ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา เกียรตินิยมอันดับสอง
จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.75 No.62785 สุรัตนาพร ศักดิ์อุดมทรัพย์ (กิ๊ฟ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ