จำนวนผู้เข้าชม 531 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24/04/2561
No.62798 เหมือนพลอย แพรเพ็ชร (พลอย)
No.62798 เหมือนพลอย แพรเพ็ชร (พลอย) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีค่ะ พี่ชื่อพี่พลอย จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ(เกียรตินิยม) ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับชั้นเนติบัณฑิต พี่เน้นแนวการสอนแบบเป็นกันเอง เน้นคุณภาพและประโยชน์ที่น้องๆจะได้รับเป็นหลักโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามพื้นฐานของน้องๆแต่ละคนและเป้าหมายของน้องในการนำความรู้ไปใช้ พี่คิดราคากันเองค่ะไม่แพง
ถ้าน้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว เรามาสู้ไปด้วยกันนะคะ พี่จะทำเต็มที่ค่ะ ขอบคุณค่ะ😊
(สำหรับน้องๆที่มีความตั้งใจจะเข้าคณะนิติศาสตร์ พี่จะสอนหลักกฎหมายพื้นฐานให้พร้อมแนะนำแนวทางในการเขียนตอบข้อสอบทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและใช้เป็นพื้นฐานในการเขียนตอบในระดับเนติบัณฑิต ซึ่งแนวทางในการเขียนตอบนี้จะติดตัวน้องไปตลอดโดยอัตโนมัติพร้อมแนะนำเทคนิคในการเพิ่มคะแนนที่สั่งสมจากประสบการณ์ของพี่เองค่ะ แล้วพบกันนะคะ😊) No.62798 เหมือนพลอย แพรเพ็ชร (พลอย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ