จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 02/05/2561
No.62815 สหัสวรรษ สุภวารี (ยิม)
No.62815 สหัสวรรษ สุภวารี (ยิม) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แนะนำเพิ่มเติม :
นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้องควีน สายการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
อยากหาประสบการณ์ในการสอนระหว่างรอเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
- เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาต่างประเทศ 3.89 (ุ6 เทอม)
- GAT เชื่อมโยง 150/150
- ข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ส่วน เชื่อมโยง 95/100
- GAT ภาษาอังกฤษ 135/150 (ทำได้ 54/60 ข้อ)
- 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ 72.5/100
- 9 วิชาสามัญภาษาไทย 90/100
- O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 88.75/100
- O-NET วิชาภาษาไทย 85/100
- O-NET รวม 5 วิชา 430.60/500
- มีความรู้เยอรมันพื้นฐาน (FIT IN DEUTSCH ระดับ A1)
- ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ MAGIS CAMP 2016 (โครงการทำแอปพลิเคชั่นสอนภาษาเยอรมัน) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน โดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารตลอดการทำงานในโครงการ No.62815 สหัสวรรษ สุภวารี (ยิม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ