จำนวนผู้เข้าชม 322 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 09/05/2561
No.62878 กานติมา นามกระโทก (กานต์)
No.62878 กานติมา นามกระโทก (กานต์) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศึกษาอยู่ชั้น : 5

แนะนำเพิ่มเติม :
- No.62878 กานติมา นามกระโทก (กานต์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ