จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15/05/2561
No.62893 จิราพัชร แก้วกาม (อาร์ต)
No.62893 จิราพัชร แก้วกาม (อาร์ต) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาโท

แนะนำเพิ่มเติม :
รับสอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มเกรด ทบทวนบทเรียน สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. เตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำ (ติวเตอร์เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 21) และเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
รวมถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย อาทิ แคลคูลัส 1,2,3
พีชคณิตเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์

#ประวัติติวเตอร์
- นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบันกำลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ภาควิชาเดียวกันนี้)
- รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
- สอบติดตัวจริง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 21
- คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ (ม.ค. 57) : 96/100
- คะแนน PAT 1 (มี.ค. 57) : 244/300
- คะแนนมิดเทอม Calculus 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 : 94/100
- GPA ปัจจุบัน (ระดับปริญญาตรี รวม 7 เทอม) : 3.70 No.62893 จิราพัชร แก้วกาม (อาร์ต)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ