จำนวนผู้เข้าชม 465 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 17/05/2561
No.62923 ศิรันญา ตั้งเลิศสกุล (แนน)
No.62923 ศิรันญา ตั้งเลิศสกุล (แนน) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 4

แนะนำเพิ่มเติม :
• เน้นการสอนแบบสนุกสนานพร้อมไปกับการได้ความรู้ ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และศิลปะเพื่อเสริมทักษะ
• ผู้สอนมีประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 3 ปี และมีประสบการณ์การทำงานกับชาวญี่ปุ่น
• มีประสบการณ์สอนมากกว่า 3 ปี สามารถสอนเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี
• มีพื้นฐานงานศิลปะและการประดิษฐ์
• ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้
• รับสอนตั่งแต่ระดับก่อนอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษา
• สอนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น การทักทาย, การออกเสียง, วัฒนธรรมญี่ปุ่น
• สอนศิลปะ การวาดภาพ, ลงสีน้ำ, ลงสีไม้, ลงสีเทียน และกิจกรรมเสริมทักษะ
• สอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจากชั้นเรียน, สอนการบ้าน
• สอนภาษาไทยเพิ่มเติมจากชั้นเรียน, สอนการบ้าน
• อยากให้เน้นติวตรงส่วนไหนหรือวิชาไหนเพิ่มเติม สามารถบอกติวเตอร์ได้
• คิดค่าสอนเป็นรายชั่วโมงตามที่ตกลงกันก่อนเริ่มสอน
• ติดต่อได้ที่
Line : ninan-ta
Facebook : Nan Tanglertskul No.62923 ศิรันญา ตั้งเลิศสกุล (แนน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ