จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 22/05/2561
No.62948 ชนะชาติ ลีกระจ่างแสง (ฝุ่น)
No.62948 ชนะชาติ ลีกระจ่างแสง (ฝุ่น) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปาการ คณะดุริยางคศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
สอนกีตาร์ และทฤษฎีดนตรี จากครูผู้สอนที่จบจากมหาลัยดนตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ1-2 ราคาไม่แพง No.62948 ชนะชาติ ลีกระจ่างแสง (ฝุ่น)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ