จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 22/05/2561
No.62958 ศิรวิชญ์ โควินทเศรษฐ (ดรีม)
No.62958 ศิรวิชญ์ โควินทเศรษฐ (ดรีม) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬา
ศึกษาอยู่ชั้น : 2

แนะนำเพิ่มเติม :
- ม.ต้น นักเรียน Gift math โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
- ม.ปลาย นักเรียน เตรียมอุดมศึกษา ห้องking
- แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานด้านคณิตศาสตร์
- สพฐ คณิตศาสตร์รอบ2 เหรียญเงิน
- อันดับ3  การสอบpretest เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- อันดับ2  การแข่งขันเวทีค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ one2one THAILAND TOP TALENT  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- อันดับ 1 คณิตเสริมของสายการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมฯ ม.4เทอม1
- ได้รับคัดเลือก เป็นหัวหน้าโครงงานคณิตศาสตร์ เพื่อถวายสมเด็จพระเทพฯ (สละสิทธิ์)
- Onet คณิต ม.3 100เต็ม
- Onet คณิต ม.6 100เต็ม
ผลงานด้านชีววิทยา
- สอวน ชีววิทยาค่าย 2
- ที่4 KU genetics contest (จัดโดยคณะวิทย์ ม.เกษตรฯ)
- ที่ 1 ชีววิทยา Mock Exam PAT2
- ที่ 1 การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพฤกศาตร์ และ พันธุศาสตร์ CU bot-gen challenge (จัดโดยคณะวิทยา จุฬาฯ)
- สอนชีววิทยา โครงการติวโอลิมปิกภายใน รร.เตรียมฯ)
- สอนชีววิทยา โครงการพี่ติวน้อง
- สอนชีววิทยา ชมรมพัฒนาสักยภาพพิเศษทางวิทยาศาสตร์
- ทีมออกข้อสอบโครงการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ "TUGSELA"
- ทีมออกข้อสอบโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน "TUMSO"
ผลงานด้านเชื่อมโยง
- GAT เชื่อมโยง150เต็ม
- เชื่อมโยงความถนัดแพทย์ 100เต็ม No.62958 ศิรวิชญ์ โควินทเศรษฐ (ดรีม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ