จำนวนผู้เข้าชม 159 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/05/2561
No.62988 น้ำฝน ศรีสุวรรณ์ (น้ำฝน)
No.62988 น้ำฝน ศรีสุวรรณ์ (น้ำฝน) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แนะนำเพิ่มเติม :
เกรด4คณิตศาสตร์พื้นฐานทุกเทอม
ONET คณิต 95/100
ONET ภาษาอังกฤษ 90/100
GAT Eng 130/150
ภาษาไทย 9 วิชาสามัญ 92/100
มีประสบการณ์การสอน No.62988 น้ำฝน ศรีสุวรรณ์ (น้ำฝน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ