จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/05/2561
No.62990 อรยา รินทร (ปลา)
No.62990 อรยา รินทร (ปลา) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 3 ขึ้นปี 4

แนะนำเพิ่มเติม :
ปัจจุบันเรียนเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปคู่เคมี
สามารถสอนได้ทั้งเนื้อหาภาษาไทยและ English Program มีการวัดผลก่อนและหลังเรียน ^^

ประสบการณ์สอน
-ดูแลการบ้าน EP ม.ปลาย
-วิทยาศาสตร์ สอบเข้าโรงเรียนต่าง ๆ
-วิทยาศาสตร์ EP ม.ต้น
-วิทยาศาสตร์ EP , inter ประถมฯ No.62990 อรยา รินทร (ปลา)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ